×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

mey khone

be salamati

طالع بيني از روي حرف اول اسم شما

طالع بيني انسانها و شناخت خصوصيات آنها از روي حرف اول اسم آنان!!!!

 توجه : در اين روش به دليل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"بايد به جاي اين حروف معادل فارسي آنما را قرار دهيد .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.

 


الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن ميانه رو و با همه ملاحظه كند و خونگرم ميباشد و با همه كس زود صميمي ميشود ودر زندگي در جنگ و جدال و گفتگو به سر ميبرد و پيراهن سياه بر او نامبارك مي باشد و محنت بسيار مي كشد و هر چه را طلب كند زود بيابد و مريضي وي هميشه در باد قولنج گردن وپهلو مي باشد.

ب : فردي خوش قيافه و زيبا وبا محبت و رفيق باز و هميشه مغرور و جيب او خالي و قدر مال دنيا را نداند.

ج : فردي باشد زيبا و خوش اخلاق وبا محبت و او هميشه از مريضي شكم رنج ميبرد و اين مريضي هر چند وقت يكبار اشكار ميشود و دو وجه دارد يا سياه چهره و قوي استخوان يا سفيد پوست و بزرگ اندام و هميشه سرگردان واشفته مي باشد و از كار خود حيران است.

د: او فردي با ديانت و پر فكر وبشاش و زيبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنيا را نمي داند و هميشه در حال ترقي مي باشد.

ه : او فردي است كه هميشه اطرافيان را امر و نهي كند و زيبا چهره وتند خو و اتشي مزاج و طبع او گرم ميباشد.

و: فردي است كه هميشه به ديگران كمك مي كند و گاهي مغرور ميشود و زبان بد پشت سر او باشد و ديگران بدي او را ميگويند.

ز: زيبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر كاري مقرراتي است و در زندگي براي او سحري مي كنند و در زندگي شكست بزرگي مي خورد و هميشه از درد سر و زانو در عذاب ميباشد و نسبت به زندگي دلسرد مي گردد و حيران و سر گردان ميشود.

ت: او فردي است خوش جهره و خوش اخلاق كم خواب و هرگاه مرتكب گناه ميشود سريع توبه ميكند و اگر دل كسي را برنجاند بسيار نگران و در پي ان است كه دلجويي كند و هميشه احساس تنهايي عجيبي در خود دارد.

ث: فردي است ثابت قدم و پر اراده و در هر كاري ثابت قدم مي باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پيشاني او پهن ميباشد و در زندگي هرگز محتاج نخواهد شد.

ح: او فردي زيبا و خوش اخلاق و حق گو و كينه اي و حرف را در دل نگه دارد و هميشه در بحث و جدل وجنگ به سر ميبرد.

خ: فردي است زيبا چهره با چشماني درشت با محبت و مقرراتي و هر چه سعي ميكند رزقش بسيار شود موفق نمي شود و او فردي است عشقي و تنبل و كاهل در كارها و بايد اين كار را ترك كند تا در زندگي موفق و سر بلند شود.

ر: او فردي است خوش اخلاق ميانه رو و اتشي و هميشه اطرافيان در پشت سر او بد گويي كنند و او فردي است طمعكار و زيبا چهره وخوش گذران و اگر ايمان خود را حفظ كند به هر مقام و منزلتي كه بخواهد ميرسد و دست او هميشه از پول دنيا تهي است.

س : او فردي ميباشد پر استعداد و با ذوق و سليقه و هميشه بهترين اجناس را انتخاب مي كند و بسيار مغرور ومتكبر ميباشد و هر كاري كه ميل داشت انجام ميدهد و با اطرافيان خود در نزاع و لجبازي بسر ميبرد فردي باشد اتشي مزاج و هميشه در چشم اهل واعيان پر هيبت به چشم ميايد.

ش: او فردي است مشفق ومهربان و جنگجو و عصباني و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنيا به او ضرر برسد از دست و زبان خود ميخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ ميماند و بسيار لجباز است.

ص : فردي است حرف شنو و دهن بين و هركس هر حرفي را با او در ميان بگذارد سريع باور ميكند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و هميشه در حال ترقي و فكر ميباشد.

ض : او فردي است خوش اخلاق و زيرك ودانا وكينه توز و هميشه نگراني خود را در ظاهر بروز نميدهد و پيشاني او پهن است و كمان ابرو دارد و در كارها بسيار دقيق ميباشد و هرگز ياد خدا را فراموش نمي كند و به دنبال هر كار زشتي توبه مي كند و فردي زرنگ است.

ط :او فردي است پاك و خوش اخلاق و عشقي و خوش گذران و خو نگرم و پيراهن سياه براو خوشايند نيست و دوستي بسيار ميكند.

ظ : او فردي است كه ظاهر و باطنش يكي است و خشك ومقرراتي ميباشد و اطرافيان پشت سر او بد گويي كنند و قدر مال دنيا را نداند و در سينه و اعضا خالي دارد كه نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است كه با دوستان تفريح كند.

ع : او فردي باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتي وخشك و او هرگز قدر مال دنيا را نميداند و در دوستي با ديگران پاينده و متعصب و در اول زندگي رنج بسيار كشد و قدر مال دنيا را نداند.

غ: زيبا چهره با گذشت و خشك و مقرراتي و احساس نا اميدي كند در فكر ميرود و به گذشته واينده خود مي انديشد دانا وعالم است و زندگي را با صلح وصداقت دوست دارد.

ف : او فردي است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زيبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحيه هر چند وقت يك بار مريض و رنج ميكشد و در زندگي چند بار شكست ميخورد ولي در اينده به مقام و منزلت خوبي ميرسد.

ق: فردي است قادر وتوانا و زيرك و دانا و در هر كاري نقشه بسيار ميكشد و موفق ميشود هم زيباست و هم خوش اخلاق و فردي است خوش گذران و قدر مال دنيا را نداند و گاه گاهي با ملايمت و يا خصومت برخورد ميكند.

ك: او فردي است زيبا وخوش اخلاق و زيرك و دانا و زيرك و خشك و مقرراتي و زبان او تلخ است و هميشه ديگران از زبان او در عذاب ميباشند با يك كلمه حرف ديگران را برنجاند و هميشه در حال ترقي و فعاليت باشد.

ل: فردي است زيبا چهره و خوش اخلاق و يكدنده و هميشه جدايي اختيار كند و غرور خاصي دارد قدر مال دنيا را نمي داند و هميشه متعصب اطرا فيان نزديك خود ميباشد.

م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و هميشه اطرافيان پشت سرش بد گويي كنند و در روبرو از او تعريف و تمجيد كنند او فردي باشد خوش چهره و چشمان درشتي دارد و در كارهاي خود هميشه كاهلي دارد و زود عصباني ميشود و سريع خاموش ميشود عشقي ميباشد و در تمام كارها تقاضاي كمك كند.

ن: او فردي است زيبا و خوش اخلاق و كينه توز و دم دمي مزاج ميباشد گاهي اوقات بسيار خوب و گاهي اوقات بسيار بد و مقرراتي وخشك ميشود همچون قاضي ميباشد ودر حقوق خود وديگران به ميزان برخورد كند.

ي :او فردي است پر فكر وزيبا و با هر كس در افتد بر او غالب گردد دم دمي مزاج ميباشد و گاهي بسيار خوب و گاهي بسيار خشك و مقرراتي است او فردي است چهار شانه و از مريضي شكم گاه گاهي رنج ميبرد.

پنجشنبه 30 دی 1389 - 3:14:07 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


...


استیک


سخنان چارلی چاپلین


سخنان کوروش بزرگ


سخنان بزرگان


...


آرم


طا لع بيني


اس ام اس فلسفی جدید


اندرزهای شکسپیر برای از زندگی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

260582 بازدید

49 بازدید امروز

20 بازدید دیروز

414 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem

در Google Play دریافت کنید